Afbeelding header links
Afbeelding header midden
Afbeelding header rechts
Dealer login
Zoek
A A A

Het milieu en de zorg hiervoor bepalen in toenemende mate ons doen en laten.

Directie van RvS van Seenus heeft in de directie doelstelling aangegeven dat ISO 14001 certificering (milieunorm) gerealiseerd zal moeten worden in 2010. Reden voor deze keus is: Uitdragen milieubewustheid – verbeteren concurrentiepositie -  bijdragen aan een beter milieu. De directie streeft naar bewustwording van het Milieu en omgeving in alle geledingen van de organisatie. Doel van het hanteren van dit milieusysteem is om, samen met de procedures en werkinstructies uit het ISO Kwaliteitssysteem, te komen tot een volledige beheersing van de milieu- aspecten. (Reeds is dit certifcaat gerealiseerd, juni 2010)

Onze onderneming hecht daarom grote waarde aan een effectief milieu managementsysteem, en beschouwt dit, samen met het Kwaliteitsmanagement systeem, als een essentieel onderdeel van haar ondernemingsstrategie.Naast deze milieunorm wil RvS van Seenus tevens haar maatschappelijke betrokkenheid kenbaar maken door al haar buitenlandse toeleveranciers o.a. te screenen op uitsluiting van kinderarbeid en duurzaam gebruik van grondstoffen. Ook de afval stroom, voor het merendeel verpakkingsmaterialen zal op milieu verantwoorde wijze worden afgevoerd. 

Download hier het ISO 14001 certificaat

We leven milieubewust, consumeren milieubewust, zijn milieubewust mobiel. En opdrachtgevers laten  zich bij hun keuze voor een uitvoerder in toenemende mate leiden door diens kwalificaties ten aanzien van milieubewustheid en milieubewust handelen en werken. Om onze concurrentiepositie te verbeteren of op zijn minst te handhaven, is het dus noodzakelijk dat wij ten aanzien van milieubewustheid aan de hand van officiële, internationaal erkende normen kunnen kwalificeren.

Een milieuzorgsysteem omvat een organisatiestructuur, procedures, processen en middelen die nodig zijn om de milieuzorg in goede banen te leiden. Een milieuzorgsysteem dat voldoet aan de voorwaarden van de ISO 14001-norm is vastgelegd in ons kwaliteitshandboek . Om nu en in de toekomst de inhoud van het ISO 14001 te kunnen waarborgen, dienen alle in dit handboek omschreven procedures uitgevoerd te worden. Bovendien dienen de procedures minimaal 1 x per  jaar door een externe organisatie welk door de raad van accreditatie is goedgekeurd te worden getoetst op naleving, en zonodig bijgesteld worden.

Al onze medewerkers zullen voortdurend gewezen worden op het belang van een goed functionerende ISO 14001 milieuzorgsysteem.

Kwaliteitsmanager:
Hennie van den Brink

Hennie van den Brink.JPG